พระเจ้าตาก s soon s

เพลงนี้มันฮึกเหิมมากเลย ดวงวิญญานนักรบไทยเข้าสิงเลยทีเดียว 555

 

เมนต์นี้ก็โหดเกิ้น